• Σύνδεση Τζ. Κ:

Σύνδεση: Παγκόσμιες Πληροφορίες » Ιδρύματα

Ιδρύματα Κρισναμούρτι


Ο ρόλος των Ιδρυμάτων χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο τον Κρισναμούρτι όταν είπε,

"Τα Ιδρύματα θα φροντίσουν ώστε αυτές οι διδασκαλίες να παραμείνουν ακέραιες, να μην αλλοιωθούν και να μην διαφθαρθούν. Δεν θα εγείρουν κανένα αιρετικό πνεύμα στις δραστηριότητές τους... ούτε θα δημιουργήσουν οπoιουδήποτε είδους τόπο λατρείας για τις διδασκαλίες ή για το άτομο."

Τα Ιδρύματα δεν είναι θρησκευτικές οργανώσεις ούτε έχουν πνευματική εξουσία αλλά παρέχουν μία υπηρεσία σε αυτούς που πιθανόν να ενδιαφέρονται για την αναζήτηση και κατανόηση των διδασκαλιών στην ζωή τους.

Τα Ιδρύματα διατηρούν ένα εκτενές αρχείο των αυθεντικών έργων του Κρισναμούρτι σε μορφή χειρόγραφου υλικού, βιβλίων, αντιγράφων και κασέτες βίντεο και ήχου εκατοντάδων ομιλιών και διαλόγων, συναντήσεων και συζητήσεων. Υπάρχει επίσης η συλλογή των γραμμάτων του Κρισναμούρτι, φωτογραφίες και αναφορικό υλικό για τον ίδιο, τη ζωή του και τα έργα του. Ολα τα παραπάνω απαιτούν ειδικές τεχνικές διατήρησης και φροντίδας από εκπαιδευμένους αρχειοφύλακες.

Τα Ιδρύματα επίσης ασχολούνται ενεργά με τη δημοσίευση αυτού του υλικού σε διάφορες μορφές. Πάνω από 60 βιβλία είναι στο πιεστήριο και άλλα προετοιμάζονται. Περίπου 300 βιντεοκασέτες και 400 κασέτες ήχου είναι διαθέσιμες επί του παρόντος, μαζί με ένα εκτενές ευρετήριο κλπ. Αυξανόμενο ποσό αυτού του υλικού μεταφράζεται. Είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 30 γλώσσες περιλαμβανομένων των κυρίων Ευρωπαϊκών και περισσοτέρων Ινδικών καθώς επίσης και στα Ιαπωνικά, Καντονέζικα, Μανταρίν, Ρωσσικά, Κορεάτικα και Εβραϊκά.

Τα επίσημα Ιδρύματα Κρισναμούρτι είναι:

 • Krishnamurti Foundation Trust, Brockwood Park, Bramdean, England

 • Brockwood Park
 • Bramdean, Hampshire SO24 0LQ, England
 • Tηλ: +44 (0) 1962 771525 Fax: +44 (0) 1962 771159
 • Email: info@kfoundation.org Web: www.kfoundation.org
 • Krishnamurti Foundation of America, Ojai, California, USA

 • P.O.Box 1560, Ojai, CA 93024, USA
 • Tel: 805-646-2726 Fax: 805-646-6674
 • Web: www.kfa.org
 • Krishnamurti Foundation of India, Chennai, India

 • Vasanta Vihar, 124 Greenways Road, Madras 600 028
 • Tel: (91)(44) 24937803/24937596 Fax: (91)(44) 24952328
 • Email: publications@kfionline.org Web: www.kfionline.org
 • Fundación Krishnamurti Latinoamericana, Barcelona, Spain

 • Tel: (34) 938 695 042
 • E-mail: fkl@fkla.org Web: www.fkla.org